ഞാന്‍

@ home in Riyadhഞാന്‍ അഫ്സര്‍-അലിയാര് ബ്ലോഗ്ഗര്. ദേശം അങ്ങ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലും ജോലി ഇങ്ങു റിയാദിലും. എന്നെപ്പറ്റി!, അത് നിങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടത്?. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ പറയും ഇതിലൂടെ; മറ്റു ചിലരെ പറ്റിയും ചിലതിനെ കുറിച്ചും.

Advertisements
%d bloggers like this: